Tilgangsnivåer


Det er fire ulike tilgangsnivåer til personalhåndboken:

  • Administrator: har tilgang til å administrere brukere og redigere i håndboken. 
  • Forfattere: har tilgang til å redigere i håndboken.  
  • Lesere: har tilgang til å lese håndboken. De aller fleste ansatte skal legges inn som lesere. Unntaket er kun de som skal være med og administrere eller oppdatere håndboken (eksempelvis HR, daglig leder, personalsjef e.l.), som legges inn som administrator eller forfatter. 
  • Midlertidig lesetilgang*: brukes for å gi noen en midlertidig lesetilgang innenfor en fastsatt periode. Les mer om dette lenger ned på siden. NB! Det sendes ikke ut e-post automatisk til brukere når du har lagt dem inn. Mer informasjon om hvordan brukere kan få tilgang finner du her.


*)Midlertidig lesetingang

Enkelte ganger kan det være nyttig å kunne gi brukere midlertidig tilgang til å lese personalhåndboken. Det kan eksempelvis være i forbindelse med rekruttering der du ønsker å informere aktuelle kandidater om virksomheten og ordninger for ansatte, eller det kan være tilfeller hvor du har ansatte inne en kort periode (eksempelvis innleie). 


For å legge til en midlertidig bruker, gå inn på "Midlertidig lesetilgang" og trykk "Ny tilgangsnøkkel". Lag et unikt navn på tilgangsnøkkelen og angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig. Marker selve nøkkelen og kopier. Denne unike nøkkelen kan du da sende til den som skal ha tilgang.