For å redigere i Personalhåndboken, klikk Opprett kladd og følger videre instruksjon. Her velger du om du vil benytte Virke malen – og redigere ut ifra denne, eller om du ønsker å starte med blanke ark. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i Virke malen. Dette gjør at du raskest kommer i gang med din Personalhåndbok, ettersom det ligger klart forslag til innhold og tips til deg som leder. Du vil da også få oppdateringer fra Virke. 

Husk at om du starter med blanke ark, vil du ikke få oppdateringer fra Virke.   

 

Det er viktig at du tilpasser håndboken til din virksomhet og går igjennom all tekst. Virke har laget et forslag til hva de ansatte ser. Du må ta stilling til hvorvidt dette må endres, slik at informasjonen ut til deres ansatte er riktig.