De ansatte ser den løpende teksten, og lovtekst – om du tillater det siste. De ansatte ser ikke Tips (blå runding øverst til venstre og horisontal dråpe ved løpende tekst) – det er kun ment som veiledning til deg, når du skal tilpasse teksten de ansatte ser. Det er lurt å trykke Forhåndsvis før du publiserer – da ser du hvordan håndboken vil se ut for de ansatte. 


Det er du som legger til dine ansatte i løsningen. De ansatte skal legges til som Lesere.

Du kan enten legge til en og en ansatt, eller laste opp mange via et excel ark.

Det er lurt å oppdatere denne listen når ansatte slutter eller det blir ansatt nye.