For å endre rekkefølge for kapitlene, trykk der pilen viser nedenfor. Da kan du flytte kapitlene etter eget ønske. 

Figur