Trykk på Endre rekkefølge inne i håndboken – da kan du endre rekkefølge på underkapitlene etter eget ønske.