Du har tre ulike tilganger du kan gi andre:


1. Administrator - Kan gjøre alt i håndboken. Kan redigere innhold, forhåndsvise publisert håndbokmål, publisert håndbok og kladd.

 

2. Forfatter - Kan redigere innhold, men ikke publisere. Kan forhåndsvise publisert håndbokmål, publisert håndbok og kladd. 


3. Leser - Kan kun lese den publiserte håndboken (og ser ikke Tips, eller lovtekst om du ikke tillater dette) 


4. Midlertidig lesertilgang - denne har vi laget for at du kan dele håndboken i eksempelvis en rekrutteringsprosess. Følg instruksjonene ved å klikke på Midlertidig lesertilgang, og en stoppdato for tilgang settes av deg. Personen får da en mail fra systemet med link og en midlertidig kode - og kan da se innholdet i håndboken slik dine ansatte kan. 


Gå til Innstillinger > Dine brukere for å legge til personer