Når Virke enten oppdaterer grunnet lovendringer, eller forbedring av tekst får du varsel på ulike måter.

For å få oppdateringer fra Virke er det viktig at du velger å bruke Virke malen fra starten av. Starter du med blanke ark og fortsetter med denne versjonen når du løpende oppdaterer innholdet/lager kladd - er det ingen forbindelse til Virke malen og våre oppdateringer der. 


Du får varsel på mail med litt informasjon fra Virke om endringene som er gjort. Om vi oppdaterer informasjon i Tips til deg som leder (blå runding øverst til venstre eller løpende horisontale dråper) eller skjemaer som du kan laste ned, får du ikke varsel. Du får varsel om endringer i Virke malen av tekst ut mot de ansatte og ved endring i loven. 


Det er viktig at du tar stilling til oppdatering av tekst ut mot de ansatte, og at du aktivt godtar lovendringene til Virke.


Du kan slette kapitler og lage egne kapitler i håndboken. Om du har valgt å benytte deg av Virke sitt innhold fra starten av, vil du uansett få oppdateringer om endringene fra Virke. 

Ved oppdateringer fra Virke vil du i håndboken se oransje varsel tegn fra forsiden. Når du klikker inn i håndboken ved oversikten over dine kapitler, kommer kapitlene som er oppdatert opp under dine egne kapitler. Her ser du antall endringer i kapitlet. Du kan da enten velge å legge til dette kapitlet i din håndbok (som på daværende tidspunkt er en kladd) eller åpne det i et eget vindu og sammenligne med det innholdet du har i din egen håndbok. 


Virke malen er tilgjengelig til enhver tid ved å klikke på se malen fra Virke: