Du kan laste opp egne dokumenter som enten er:


Synlig for de ansatte


Her har du to muligheter:


1. Laste opp link eller dokument fra det de ansatte ser som forsiden av håndboken.


Trykk på legg til dokument eller lenke. Trykk forhåndsvis for å se hvordan dette ser ut for de ansatte. 

2. Laste opp dokumenter i løpende tekst innunder hvert kapittel.


Du kan enten legge til link eller fil overordnet for kapitlet (venstre kolonne) eller i løpende tekst (skjema). 
Kun synlig for deg som leder


Når du som leder er i redigeringsmodus/inne i kladden vil du se nederst i venstre marg Dokumenter for leder. Klikker du på pilen til høyre, vil du her se skjemaer vi tenker kan være nyttig for deg som leder og som du kan laste ned og ta i bruk internt.