NB! Det sendes ikke ut invitasjon/e-post automatisk til brukere du har opprettet i personalhåndboken.


Invitasjon til personalhåndboken må sendes ut manuelt, med lenke til https://handbok.virkedigital.no/. Legg gjerne med vedlagte PDF fra Virke (se vedlegg nederst i artikkelen), som viser fremgangsmåten når bruker skal logge på første gang.


Det er ulike måter du kan synliggjøre personalhåndboken på:

  • Send ut e-post til brukerne med informasjon om og lenke til personalhåndboken. Last gjerne ved vedlagte PDF og legg ved i e-posten. 
  • Legg ut informasjon og lenke til personalhåndboken på intranett og eller samhandlingsverktøy (eksempelvis Teams)
  • Heng opp plakater med informasjon om personalhåndboken. Skriv opp lenken eller legg til QR-koden under (høyreklikk og velg last ned):


PS: Husk å sjekke at håndboken er publisert før du inviterer brukere