Ditt personvern er viktig for oss i Virke, og dette gjenspeiles også i våre digitale dokumenter. Vi har strenge rutiner for behandling av personopplysninger, og vi gjør vårt for å følge prinsippene og lovene i GDPR og personopplysningsloven.


Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger her.