I dagens løsning med elektronisk signering kan du dessverre ikke legge til vedlegg eller endre i malene (utover feltene som er angitt for redigering i steg-for-steg veiviseren). 


Virke vil lansere en ny tjeneste for elektronisk signering i løpet av 2023, som vil gi betydelig mer funksjonalitet og fleksibilitet for brukeren. I den nye løsningen vil det bli mulighet for å tilpasse malene fritt og også legge til vedlegg før utsendelse til e-signering.