BankID stiller et krav om at du må ha opprettet et BankID-passord hos din bank for at du kunne benytte BankID til å signere dokumenter. Dersom du ikke har opprettet dette, eller ikke husker ditt BankID-passord, må du ta kontakt med banken din. I mange banker kan dette opprettes ved å logge seg inn i nettbanken.


Dersom du har et aktivt BankID-passord, så vil du i løpet av signeringsprosessen (etter at du har tastet inn ditt fødselsnummer) velge om du vil signere via BankID eller BankID for mobil ved å trykke på lenken "Velg annen BankID"