Hvis du ikke finner e-posten med signeringslenken i din inbox, må du sjekke spam-mappen din. Det kan også være du må sjekke sikkerhetsinnstillingene på e-post-tjeneren din.