Lenken varer i 3 uker. Går det lenger tid enn det, må du sende dokumentet for signering på nytt.