Du kan ikke bruke VPN dersom du skal signere dokumenter. VPN kan skape sikkerhetsproblemer for Verified, som er underleverandøren vi bruker for e-signering.