Trykk på Mingle logoen på innlogget side, for å være sikker på at du er på forsiden. Trykk deretter enten på Mine nettverksgrupper under Kategorier, eller i fanen Nettverksgrupper og deretter underfanen som heter Mine grupper.