Nei, nettverksgruppene er helt lukkede og private. Man kan heller ikke søke opp medlemmene på tvers av gruppene. Det eneste som er synlig for alle er det nettverksleder har skrevet om gruppa. Dvs. gruppas formål/tematikk mm.