Stilling kan du selv endre. Trykk Rediger, og endre til korrekt stilling du har (her er tanken du skriver inn stilling du har utover Virke Nettverk, dvs. at din stilling er eks. daglig leder og ikke nettverksleder). Er Virksomhet du jobber for ikke korrekt, kontakt Malene/nettverk@virke.no slik at vi får rettet opp dette i vårt CRM.