Hva er styrets ansvar, oppgaver og plikter?

Endret Fri, 25 Aug 2023 ved 10:47 AM

Styret er selskapets øverste ledelse, og skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften.Styrets ansvar, oppgaver og plikter er regulert i selskapslovene, blant annet aksjeloven og stiftelsesloven. Styret har oppgaver gjennom forvaltningsplikten og tilsynsplikten. Brudd på disse pliktene, både uaktsomme brudd og forsettlige brudd, kan innebære at styremedlemmet kommer i ansvar. 

Abonnenter i Styres har tilgang til mer informasjon om hva disse pliktene innebærer, samt praktiske verktøy man kan benytte seg av i arbeidet med styrets ansvar, oppgaver og plikter.


I tillegg tilbyr Virke kurs i styrearbeid, samt sertifisering i styrearbeid. 


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen