Hvordan er rollefordelingen mellom daglig leder og styret?

Endret Fri, 25 Aug 2023 ved 10:50 AM

Mens styret er selskapets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet, så har daglig leder ansvaret for at styret lykkes med sine oppgaver.


Styret har ansvaret for at det det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften, mens daglig leder er ansvarlig for at selskapet ledes etter retningslinjer og vedtak i styret.  


Styrets og daglig leders ansvar er nærmere definert i Aksjeloven og Stiftelsesloven.  


I Styres vil du finne mer informasjon om de ulike rollene, og gjennom Virke kan du også ta kurs og sertifiseringer i styrearbeid.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen