Innlogging og brukertilgang

Hvordan logge inn i Personalhåndboken første gang?
Tilgang til personalhåndboken for deg som administrator etter kjøp For å logge inn på personalhåndboken, gå inn på https://handbok.virkedigital.no/. Try...
Wed, 19 Jan, 2022 at 1:01 PM
Hvilke tilganger finnes i håndboken?
Du har tre ulike tilganger du kan gi andre: 1. Administrator - Kan gjøre alt i håndboken. Kan redigere innhold, forhåndsvise publisert håndbokmål, publi...
Fri, 30 Apr, 2021 at 1:28 PM
Hvilke tilgangsnivåer finnes i personalhåndboken?
Tilgangsnivåer Det er fire ulike tilgangsnivåer til personalhåndboken: Administrator: har tilgang til å administrere brukere og redigere i håndboken.  ...
Wed, 16 Mar, 2022 at 4:21 PM
Hva ser jeg som leder og hva ser de ansatte?
De ansatte ser den løpende teksten, og lovtekst – om du tillater det siste. De ansatte ser ikke Tips (blå runding øverst til venstre og horisontal dråpe ved...
Fri, 30 Apr, 2021 at 1:16 PM
Hvordan får ansatte tilgang til personalhåndboken?
NB! Det sendes ikke ut invitasjon/e-post automatisk til brukere du har opprettet i personalhåndboken. Invitasjon til personalhåndboken må sendes ut manu...
Wed, 16 Mar, 2022 at 4:18 PM