Redigere og publisere håndbok

Tilpasning og redigering av håndboken

Hvordan redigere i håndboken
For å redigere i Personalhåndboken, klikk Opprett kladd og følger videre instruksjon. Her velger du om du vil benytte Virke malen – og redigere ut ifra d...
Fri, 30 Apr, 2021 at 1:12 PM
Hvordan endre rekkefølge for kapitlene?
For å endre rekkefølge for kapitlene, trykk der pilen viser nedenfor. Da kan du flytte kapitlene etter eget ønske.       
Fri, 30 Apr, 2021 at 1:17 PM
Hvordan endrer jeg rekkefølge for underkapitlene?
Trykk på Endre rekkefølge inne i håndboken – da kan du endre rekkefølge på underkapitlene etter eget ønske.   
Fri, 30 Apr, 2021 at 1:19 PM
Hvordan laste opp egne dokumenter?
Du kan laste opp egne dokumenter som enten er: Synlig for de ansatte Her har du to muligheter: 1. Laste opp link eller dokument fra det de ansat...
Fri, 30 Apr, 2021 at 1:58 PM