Styres gir deg utfylte maler det er enkelt å komme i gang med. Vi gjør det enkelt for deg å komme i gang på kort tid – uten å måtte bruke en advokat eller fagspesialist. Flere av malene er også tilgjengelig for å sendes ut til elektronisk signering, disse er markert i oversikten over maler. Er det det noen maler du savner i Styres? Ta kontakt på stig.kleven@virke.no.


Slik fungerer det

I Styres finner du en rekke maler i Word eller Excel, som er utarbeidet av Virkes styreeksperter. Enkelte av malene er også tilgjengelig for signering elektronisk, disse er markert spesifikt.


Laste ned maler i Word/Excel: 

 • Finn malen du trenger under menypunktet Maler
 • Trykk "Last ned mal" for å laste ned dokumentet. Du kan deretter åpne dokumentet i Word/Excel for å redigere i dokumentet. 

Maler med elektronisk signering:

 • Maler som kan signeres elektronisk er markert spesifikt i oversikten.
 • Trykk "Rediger mal". Du vil da komme inn på en steg-for-steg-veiviser hvor du kan tilpasse spesifikke felter i malen. Dersom du skal sende ut noe som ikke passer med noen av malene, så kan du benytte malen "Fritekst" og legge inn tekst fra bunn.
 • Fullfør veiviseren, legg inn adresser og velg om du ønsker signering via e-post eller bankID.

I dagens løsning med elektronisk signering er det dessverre ikke mulighet for å laste opp egne dokumenter/vedlegg for utsendelse til signering eller gjøre andre tilpasninger i steg-for-steg-veiviseren utover spesifikt angitte felter. Virke vil lansere en ny tjeneste for elektronisk signering i løpet av året, som vil gi betydelig mer funksjonalitet og fleksibilitet.


Disse malene i Styres er tilgjengelig for elektronisk signering:

 • Aksjebevis
 • Aksjonæravtale
 • Daglig leders rapport til styret
 • Fritekstmal
 • Fullmakt
 • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
 • Instruks daglig leder
 • Innkalling til ordinær generalforsamling
 • Innkalling styremøte
 • Instruks for valgkomiteen
 • Protokoll for ordinær generalforsamling
 • Protokoll fra styremøte
 • Sluttseddel
 • Stiftelsesdokument
 • Styrehonorar
 • Styreinstruks
 • Utviklingssamtale mellom styreleder og daglig leder
 • Årsberetning
 • Styrets årsplan (anbefalt)
 • Styrets årsplan (minimum)